zoeken

Meest gestelde vragen

Is MRSA besmettelijk?

Iemand die in contact komt met MRSA, raakt besmet met de bacterie. Wie gezond is, merkt daar niets van. De bacterie zal vanzelf weer verdwijnen. Een gezonde persoon die MRSA bij zich draagt, kan de bacterie ongewild doorgeven aan anderen. Bij mensen met een verminderde weerstand of pas geopereerde mensen kan de bacterie infecties veroorzaken en zich via de bloedcirculatie verspreiden naar verschillende organen. In het ergste geval kan dat de dood tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen over procedures beschikken om de kans op overdracht zo klein mogelijk te houden.

Hoe wordt MRSA ontdekt?

Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn verpleegd, worden bij binnenkomst standaard getest op MRSA. En tot de uitslag daarvan bekend is in isolatie verpleegd om verdere besmetting te voorkomen. Ook overige patiënten en medewerkers van ziekenhuizen, die recent in het buitenland geweest zijn, worden periodiek getest op aanwezigheid van de bacterie. Dit gebeurt meestal door het nemen van een wond- of neuskweek.

Hoe is MRSA te stoppen?

Wanneer in een ziekenhuis MRSA wordt ontdekt, moeten besmette patiënten en ruimten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Besmette patiënten worden met inachtneming van strikte kleding-, hygiëne en schoonmaakvoorschriften apart verpleegd. Besmette ruimten worden gedesinfecteerd.

Is er een medicijn tegen MRSA?

De MRSA-bacterie is resistent tegen de meeste antibiotica. Er zijn nog wel enkele middelen, waaronder het antibioticum Vancomycine, die de bacterie kunnen doden. Deze middelen zijn erg duur en giftig en kunnen nare bijwerkingen voor de patiënt hebben. Omdat het gevaar bestaat dat MRSA ook een resistentie tegen deze middelen zal ontwikkelen, worden ze alleen toegediend bij patiënten die een infectie hebben die door MRSA is veroorzaakt. Wanneer dat niet het geval is, wordt geprobeerd de bacterie met desinfecterende zeep en speciale zalf van huid, slijmvliezen en andere lichaamsoppervlakken te verwijderen en kan de besmetting vaak met goede voeding en voldoende rust het hoofd worden geboden.

Mag een met MRSA besmette patiënt bezoek ontvangen?

Ja, zolang een bezoeker gezond is en de voorschriften opvolgt, loopt hij geen gevaar. Om te zorgen dat andere patiënten niet worden besmet, gelden er strikte voorzorgsmaatregelen voor bezoekers aan met MRSA besmette patiënten. Het bezoek moet zich eerst melden bij de verpleging en het aantal bezoekers moet zo klein mogelijk worden gehouden. Voor het betreden van de patiëntenkamer moet het bezoek beschermende kleding aantrekken en een neus-/mondkapje opzetten. Na het bezoek moeten de bezoekers hun handen zorgvuldig desinfecteren.

Hoe zal het MRSA-probleem zich in de toekomst ontwikkelen?

Door de vergrijzing, de globalisering en het groeiende aantal complexe medische ingrepen verwacht men dat het aantal MRSA-besmettingen zal toenemen. Met een streng antibioticabeleid wordt geprobeerd resistentie van MRSA tegen de nog werkzame antibiotica te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen. Daarnaast moeten voorzorgsmaatregelen een MRSA-besmetting zo veel mogelijk uitsluiten.