zoeken

Wat zijn BRMO

Wat zijn BRMO

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-organisme. Dit zijn bacteriën die bestand zijn tegen de meest gangbare antibiotica en daardoor moeilijk te behandelen zijn. Bnnen deze categorie vallen onder meer MRSA, Klebsiella en ESBL bacteriën.

De meeste van deze bacteriën zijn niet schadelijk voor gezonde mensen. Sterker nog, in sommige gevallen dragen we deze ook gewoon bij ons zonder er iets van te merken. Echter, bij mensen met een (zwaar) verminderde weerstand, kunnen ze allerlei problemen opleveren, soms zelf levensbedreigend. 

De laatste decennia neemt het aantal BRMO toe. Enerzijds doordat de diagnotische technieken de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn, waardoor er meer detectie plaatsvindt. Anderszijds door overmatig gebruik van antibiotica.