zoeken

De bacterie

Waar komt MRSA voor?

MRSA komt wereldwijd voor. De bacterie is vooral te vinden op plaatsen waar veel antibiotica wordt gebruikt, zoals in zorgorganisaties. Dankzij een streng landelijk beleid raakt in Nederland ‘slechts’ 0,5% - 1% van de ziekenhuispatiënten met de bacterie besmet. In het buitenland wordt een minder streng antibiotica-beleid gevoerd en loopt 20 tot 50% van de ziekenhuispatiënten een MRSA-besmetting op. Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld, kunnen de bacterie dan ook mee naar Nederland nemen. Door het strenge isolatiebeleid wordt verdere verspreiding vaak voorkomen. Echter door toename van het aantal patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen neemt de kans op verspreiding toe.

Landelijk beleid aanpak MRSA

Omdat MRSA steeds moeilijker te bestrijden zal zijn met medicijnen, heeft de overheid bepaald dat MRSA direct moet worden aangepakt volgens het zogenoemde ‘Search and Destroy’-beleid. Dit is vooral gericht op het nemen van voorzorgsmaatregelen om MRSA-besmetting te voorkomen. Zie ook www.rivm.nl voor meer informatie. Op deze site zijn ook verschillende Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI) te vinden. ISI zijn publieksteksten gebaseerd op LCI-protocollen. In heldere taal wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over het betreffende onderwerp. Download hier de ISI MRSA.

Specifiek voor de gezondheidszorg is er de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Deze is in 1981 opgericht en bestaat uit deskundigen op het gebied van infectiebestrijding, zoals klinisch microbiologen en ziekenhuishygiënisten. De werkgroep heeft richtlijnen opgesteld ter voorkoming van MRSA-besmetting. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn niet verplicht zich daaraan te houden. Wel moeten instellingen die van de richtlijnen afwijken hun keuze voor een ander beleid verantwoorden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Voorkomen is beter dan genezen

Met een streng antibioticabeleid wordt voorkomen dat de Staphylococcus aureus resistent wordt. Daarnaast moeten voorzorgsmaatregelen de verspreiding van MRSA zo veel mogelijk inperken. Patiënten worden, indien ze voldoen aan een aantal risicocriteria, getest op de aanwezigheid van MRSA. Medewerkers worden getest indien zij in contact zijn geweest met een MRSA positieve patiënt. Ook dagelijkse grondige reiniging van contactvlakken, en dan vooral het verwijderen van stof, verkleint het risico op verspreiding van deze bacterie. Hago Zorg heeft de specialistische kennis en ervaring op dit gebied om verdere verspreiding in te perken.