zoeken

Gevolgen

Besmetting: isoleren, schoonmaken, desinfecteren

Wanneer een patiënt MRSA verdacht is of besmet is met MRSA wordt hij direct geïsoleerd van de andere patiënten. Mogelijk besmette ruimten en voorwerpen worden onmiddellijk schoongemaakt en zo nodig gedesinfecteerd. De patiënt mag bezoekers ontvangen, maar die moeten een muts, neus/mondmasker, bezoekersjas en handschoenen dragen. Na het bezoek moeten ze hun handen zorgvuldig reinigen en desinfecteren. Vervolgens moeten ze de instelling meteen verlaten. Zolang ze zelf gezond zijn, bestaat er voor hen geen kans op besmetting. Maar zonder het te merken, kunnen ze de bacterie meenemen en overdragen aan mensen met een verminderde weerstand of pas geopereerde mensen. En die kunnen wel ziek worden van de bacterie.

Symptomen

Mensen met een verminderde weerstand of pas geopereerde mensen kunnen met MRSA geïnfecteerd raken. Dit kan leiden tot allerlei ontstekingen. Ook kan MRSA zich via de bloedcirculatie verspreiden door het lichaam. In dat geval kan de bacterie ernstige schade toebrengen aan vitale organen. Hierdoor kan de patiënt in shock raken en zelfs overlijden. De symptomen zijn niet altijd zichtbaar en zijn niet altijd hetzelfde. Dat maakt herkenning van MRSA-besmetting lastig. Om vast te kunnen stellen of een patiënt is besmet met de bacterie worden monsters van de slijmvliezen (keel, neus en bilnaad) en eventueel aanwezige wonden genomen. Deze monsters worden op kweek gezet en op MRSA getest.