zoeken

Trefwoorden

Trefwoorden

Antibioticabeleid
Om resistentie tegen de nog beschikbare middelen tegen MRSA te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen, voert Nederland een streng antibioticabeleid. Antibiotica worden alleen als laatste behandelmogelijkheid ingezet.

Behandelwijze
Met MRSA besmette patiënten worden behandeld met desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/of huidzalf. Vaak kan de besmetting ook met goede voeding en voldoende rust het hoofd geboden worden. Alleen MRSA-patiënten die een door MRSA veroorzaakte infectie hebben, krijgen antibiotica toegediend.

Besmettingsgevaar
Mensen die met MRSA in aanraking komen, worden drager van de bacterie. Voor gezonde mensen is de bacterie die meestal spontaan weer verdwijnt, ongevaarlijk. Zij kunnen de bacterie wel overdragen aan mensen met een verminderde weerstand of mensen die pas geopereerd zijn, voor wie de bacterie wel gevaarlijk kan zijn.

Besmettingskans
In Nederland raakt ‘slechts’ 0,5% - 1% van de ziekenhuis-patiënten met de MRSA-bacterie besmet. In het buitenland wordt minder strikt met de bestrijding van de bacterie omgegaan en loopt 20 tot 50% van de ziekenhuispatiënten een MRSA-besmetting op.

Bezoek
De met MRSA besmette patiënt mag alleen gezonde bezoekers ontvangen. Deze bezoekers moeten een muts, neus-/mondmasker, bezoekersjas en handschoenen dragen. Na het bezoek moeten ze hun handen desinfecteren.

Buitenland
In Zuid-Europese landen krijgen patiënten veel eerder en op bredere schaal antibiotica toegediend. Hierdoor is de kans op resistentie groter. Ook gaan deze landen minder strikt met de bestrijding van MRSA om dan Nederland, waardoor meer patiënten besmet raken.

Contactvlakken
“Aanrakingspunten”, zoals beddenframes, tv-afstandsbedienin-gen, deurknoppen en lichtschakelaars, waarop de bacterie zich kan bevinden

Decontaminatie
Het verwijderen van een besmetting

Desinfecteren
Het reduceren van het aantal microorganismen tot een voor het gebruik aanvaardbaar niveau

Gevolgen
Een MRSA-besmetting bij mensen met een verminderde weerstand of bij pas geopereerde mensen kan leiden tot allerlei ontstekingen. Ook kan de bacterie zich via de bloedcirculatie door het lichaam verspreiden en schade aan verschillende organen toebrengen. Hierdoor kan een patiënt in shock raken en in het ergste geval zelfs overlijden.

Hygiëne
De MRSA-bacterie verspreidt zich gemakkelijk en snel via stof. Dagelijkse grondige reiniging kan de kans op verspreiding aanzienlijk verkleinen.

Inperking
Wanneer een patiënt is besmet met MRSA wordt hij direct geïsoleerd van de andere patiënten. Mogelijk besmette ruimten en voorwerpen worden onmiddellijk schoongemaakt en zo nodig gedesinfecteerd.

Intake
Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn verpleegd, worden bij binnenkomst standaard getest op MRSA, omdat zij de bacterie vaak naar Nederland meenemen.

MRSA
De MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) is resistent tegen de meeste, gangbare antibiotica. Bij mensen met een verminderde weerstand en bij pas geopereerde mensen in ziekenhuizen kan deze bacterie ernstige en zelfs dodelijke infecties veroorzaken.

Medicijnen
Er zijn nog maar enkele middelen die de groei van MRSA kunnen stoppen. Een van die middelen is het antibioticum Vancomycine. Dit middel is zeer giftig en kan nare bijwerkingen voor de patiënt hebben.

Reinigen
Het ontdoen van aan het oppervlakte hechtend vuil of andere ongewenste stoffen.

Symptomen
De symptomen zijn niet altijd zichtbaar en zijn niet altijd hetzelfde. Dat maakt herkenning van MRSA-besmetting lastig. Om vast te kunnen stellen of een patiënt is besmet met de bacterie wordt een monster van bijvoorbeeld slijmvlies of weefsel genomen. Dit monster wordt op kweek gezet en op MRSA getest.

Test
Om vast te kunnen stellen of een patiënt of een medewerker van het ziekenhuis is besmet met de bacterie wordt een wond-, neus- of perineumkweek genomen en vervolgens getest op MRSA.

Toekomst
Door de vergrijzing (oudere mensen hebben vaak een verminderde weerstand), de globalisering en het groeiend aantal complexe medische ingrepen verwacht men dat het aantal MRSA-besmettingen zal toenemen.

Verspreiding
Is een patiënt besmet, dan raakt alles in zijn omgeving besmet. Via luchtkanalen, stof, huidschilfers en contact met besmette personen en voorwerpen verspreidt de bacterie zich.

Voorkomen
Met een streng antibioticabeleid wordt geprobeerd resistentie van MRSA tegen de nog werkzame antibiotica te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen. Daarnaast moeten voorzorgsmaatregelen een MRSA-besmetting zo veel mogelijk uitsluiten.

Voorzorgsmaatregelen
Zowel patiënten als medewerkers van ziekenhuizen worden regelmatig getest op aanwezigheid van MRSA. Daarnaast worden in ziekenhuizen strenge eisen aan de hygiëne gesteld.