zoeken

Facilitaire Dienst

Facilitaire Dienst

Zelfs wanneer alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, kan MRSA de kop op steken. Duikt de bacterie op dan is vaak alles besmet. Gordijnen, stopcontacten, bedden, vloeren, muren en plafonds. De bacterie nestelt zich in vezels, op (hand)contactplaatsen en verplaatst zich via stof door de lucht. Via bijvoorbeeld kleding en schoeisel van medewerkers, voedselkarren en rolstollen of via luchtkanalen kan de bacterie zich razendsnel van kamer naar kamer verspreiden en zelfs een epidemie ontketenen. Op zo’n moment is het belangrijk dat een facilitaire dienst weet hoe te handelen. Wat mag wel en wat mag niet gedaan worden?

Daarnaast moeten de benodigde materialen (bijvoorbeeld MRSA-werkkar, beschermende kleding) in huis zijn. Een goede coördinatie (taakverdeling), communicatie en plan van aanpak zijn dan onontbeerlijk. Hago helpt daarbij. Als specialist in het voorkomen en bestrijden van MRSA denkt Hago Zorg mee over preventieve maatregelen op het gebied van hygiëne en schoonmaak. Bij besmetting helpen we de bacterie stapsgewijs onder controle te krijgen. Van de lokalisering van de besmetting tot de oplevering van bacterievrije ruimten. Met elke stap vergroten we de controle. Alleen de toepassing van de juiste middelen in combinatie met de juiste volgorde van schoonmaken en desinfecteren leidt tot succes. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor decontaminatie, volgen de WIP-richtlijnen op de voet en werken nauw samen met de facilitaire dienst, hygiënisten, arts-microbiologen en technici van het ziekenhuis. Voor technisch advies of gespecialiseerde hulp bij epidemische verheffing kunnen we onze zusterorganisatie Fortron inschakelen.