zoeken

Hygiënisten

Hygiënisten

Goede kennis over de epidemiologie van MRSA in het algemeen en over desinfectie en micro-organismen in het bijzonder zijn het fundament voor maatregelen. Maar zelfs wanneer alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, kan MRSA de kop opsteken. Duikt de bacterie op dan is vaak alles besmet. De bacterie koloniseert zich in vezels, op (hand)contactplaatsen en verplaatst zich via stof door de lucht. Als ziekenhuishygiënist beschikt u naar alle waarschijnlijkheid over de kennis en de tools om MRSA aan te pakken, maar kan het voorkomen dat u extra hulp daarbij goed kan gebruiken. Als specialist en adviseur op het gebied van reiniging en desinfectie van MRSA denkt Hago Zorg samen met u mee over preventieve maatregelen als het gaat om hygiëne en schoonmaak. Bij besmetting helpen we de bacterie stapsgewijs onder controle te krijgen. Van de lokalisering van de besmetting tot de oplevering van bacterievrije ruimten. Met elke stap vergroten we de controle. Alleen de toepassing van de juiste middelen in combinatie met de juiste volgorde van schoonmaken en desinfecteren leidt tot succes. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor decontaminatie, volgen de WIP-richtlijnen op de voet en werken nauw samen met de facilitaire dienst, hygiënisten, arts-microbiologen en technici van het ziekenhuis. Voor technisch advies of gespecialiseerde hulp bij epidemische verheffing kunnen we onze zusterorganisatie Fortron inschakelen.