zoeken

Crisis bij besmetting

Crisis bij besmetting

Een epidemische verheffing vraagt om professionele reiniging en desinfectie. Hago Zorg kan hiervoor zorgen. Daarbij is nauwe samenwerking met uw organisatie essentieel. Het is belangrijk dat er consensus is over het al dan niet samen met uw organisatie geformuleerde plan van aanpak, de bevoegdheden (wie doet wat en wanneer?) en hoe en wat er gecommuniceerd wordt m.b.t. MRSA? Hago Zorg kan hierin een adviserende, maar ook coördinerende rol vervullen.