zoeken

Preventie

Preventie

De vraag rijst of we in staat zijn om risicopatiënten (patiënten die een kans hebben om MRSA-drager te zijn) tijdig te herkennen. De praktijk laat zien dat het aantreffen van MRSA bij patiënten in ziekenhuizen steeds vaker berust op een toevallige vondst. Het wordt dan ook steeds moeilijker om MRSA te bestrijden volgens het ‘Search and Destroy’-beleid. Snelle signalering van MRSA wordt ook in de weg gestaan door een veranderd resistentiepatroon. MRSA kan zodoende langer onopgemerkt blijven, waardoor er vervolgens sprake kan zijn van “vrije transmissie”. Dat betekent dat epidemische MRSA-stammen zich snel en gemakkelijk kunnen verspreiden en vele tientallen (of meer) patiënten en personeelsleden kunnen koloniseren. Het honderd procent voorkomen van MRSA lijkt dus een utopie. Wel kunnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen er alles aan doen om de risicofactoren te verminderen. Aangezien de MRSA-bacterie zich verspreidt via stof kan reductie van stof een belangrijke bijdrage leveren aan het elimineren van risicofactoren. Ook contactvlakken zoals beddenframes, wastafelkranen, telefoons, tv-afstandsbedieningen, deurknoppen en lichtschakelaars moeten in de reiniging worden meegenomen. Het is aan te raden om per patiëntenkamer schoon werkmateriaal te gebruiken. Dagelijkse structurele schoonmaak kan door eigen personeel worden uitgevoerd, maar kan ook aan Hago Zorg worden uitbesteed. Door het ontwikkelen van goede werkprogramma’s en werkmethoden en het adequaat trainen van de medewerkers kan preventief door Hago veel worden gedaan.