zoeken

Verspreiding

Verspreiding

Door de vergrijzing van de bevolking (oudere mensen hebben vaak een verminderde weerstand), de globalisering, de groei van het aantal medische ingrepen en de toenemende complexiteit van deze ingrepen is de verwachting dat het aantal MRSA-besmettingen in de toekomst alleen maar zal toenemen. In welke mate dat zal zijn, hangt mede af van het antibioticabeleid dat wordt gevoerd. In de Zuid-Europese landen is men bij de behandeling van infecties snel geneigd het laatste nieuwe antibioticum toe te dienen en liefst ook nog in een zo breed mogelijk spectrum. In Nederland en Scandinavië is een streng antibioticabeleid gevoerd, wat heeft geresulteerd in een veel lagere incidentie. Nu en in de nabije toekomst zal het antibioticum Vancomycin nog een oplossing bieden. Maar de kans dat de bacterie ook tegen dit middel resistent zal worden, is aanwezig. Om dit te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen, wordt Vancomycin in Nederland alleen toegediend wanneer besmette patiënten een infectie hebben die door MRSA wordt veroorzaakt.

In 2003 waren er in Nederland 1.601 MRSA besmettingen. In 2002 waren dit er 1.170.