zoeken

Preventie

Preventie

  • Door het voeren van een strikt antibioticabeleid, ofwel: antibiotica alleen als uiterste redmiddel in te zetten, kan resistentie van MRSA tegen de nog beschikbare middelen worden voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk worden uitgesteld.
  • Door buitenlandse patiënten en Nederlandse patiënten die uit een buitenlands ziekenhuis komen op MRSA te testen, kan veel leed worden voorkomen. Daarnaast moeten patiënten en medewerkers van ziekenhuizen standaard en periodiek op de aanwezigheid van de MRSA- bacterie worden getest. Dit gebeurt door het nemen van een wond-, neus- of perineumkweek.
  • De MRSA-bacterie verspreidt zich gemakkelijk en snel via stof. Dagelijkse en structurele reiniging van contactvlakken en reductie van stof in het ziekenhuis leveren een belangrijke bijdrage aan het elimineren van risicofactoren.
  • In de ontwerpfase van een ziekenhuis kan al rekening worden gehouden met preventieve maatregelen tegen MRSA. Door bijvoorbeeld de inbouw van sluizen zijn besmette ruimtes makkelijker te isoleren. Ook door te kiezen voor een glad afwasbaar plafond in plaats van een systeemplafond is een ruimte snel en efficiënt te desinfecteren en blijft besmetting tot een minimum beperkt Wanneer bij de bouw van bijvoorbeeld een high-care room een aantal schoonmaakstappen wordt ingelast, zal bij gebruik van de ruimte veel minder stof ontstaan. Zo is er dus minder kans op MRSA-besmetting.
  • De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft richtlijnen ter voorkoming van MRSA-besmetting opgesteld. Deze werkgroep bestaat uit specialisten op het gebied van infectiepreventie. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn niet verplicht zich te houden aan deze richtlijnen, die vooral zijn gericht op besmetting bij personen. Instellingen die van de richtlijnen afwijken, moeten hun keuze voor een ander beleid aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg verantwoorden.
  • Omdat MRSA steeds moeilijker te bestrijden zal zijn met medicijnen, heeft de overheid bepaald dat MRSA direct moet worden aangepakt volgens het zogenoemde ‘Search and Destroy’-beleid. Dit beleid concentreert zich vooral op het treffen van voorzorgsmaatregelen om MRSA-besmetting te voorkomen. Zie ook www.rivm.nl.