zoeken

Inperking

Inperking

  • Door vroegtijdige opsporing van MRSA en isolatie kan verspreiding ingeperkt worden. Bij besmetting worden de betreffende patiënten en de besmette ruimten direct geïsoleerd. De voorschriften zoals genoemd in de WIP-richtlijnen worden opgevolgd.
  • Verdere verspreiding van MRSA moet worden voorkomen door adequate reiniging en desinfectie van ruimtes én materialen en voorwerpen. Door eerst de bron op te zoeken en te isoleren en deze vervolgens van buiten naar binnen te reinigen en te desinfecteren, is de kans op verspreiding geringer. Wanneer transportbewegingen van buiten naar binnen en vice versa worden gestaakt, kan de besmettingsketen worden doorbroken.
  • Patiënten die besmet zijn met de MRSA-bacterie worden alleen als ze een infectie hebben die door MRSA wordt veroorzaakt, behandeld met antibiotica. Wanneer geen infecties optreden, is het niet noodzakelijk om besmetting met antibiotica te behandelen. Hygiëne, goede voeding en voldoende rust zijn dan aan te bevelen. Ook wordt wel geprobeerd de bacterie met desinfecterende zeep en zalf van de huid, slijmvliezen of andere lichaamsoppervlakken te verwijderen.
  • Medewerkers van zieken- of verpleeghuizen die met MRSA-besmette patiënten in aanraking zijn geweest, hoeven in de meeste gevallen geen medicijnen te gebruiken, maar worden naar huis gestuurd met een desinfecterende zeep totdat de besmetting voorbij is.
  • Gezonde mensen mogen in contact komen met besmette patiënten mits de juiste voorschriften worden nageleefd. Bezoekers mogen de patiëntenkamer alleen met muts, neus/mondmasker en beschermende kleding (jas en handschoenen) betreden. Na het bezoek moeten ze hun handen desinfecteren en het ziekenhuis via de kortste weg naar buiten verlaten.