zoeken

Inperking

Inperking

  • Bij het opsporen van verspreidingsrisico’s van MRSA wordt vaak alleen gekeken naar de routing van de patiënt en niet naar die van materialen en voorwerpen, terwijl de bacterie zich ook via bijvoorbeeld beddengoed, medisch materiaal, infuuspompen en voedselkarren snel en eenvoudig kan verspreiden. Hago Zorg helpt verspreiding van MRSA te voorkomen door adequate reiniging van ruimtes, materialen en voorwerpen door deze consequent op te nemen in het schoonmaakprogramma. Als deze zaken zijn ingedeeld bij verpleging en/of andere diensten kan Hago Zorg adviseren over de te gebruiken materialen, schoonmaakmiddelen en methoden.
  • Een MRSA-coördinatieteam moet bij een MRSA-reiniging alle werkzaamheden in goede banen leiden en toezien op de naleving van de juiste procedures. Dit team dat in elk geval bestaat uit de ziekenhuishygiënist, de zorgmanager en een medisch specialist, kan Hago Zorg aanvullen met een servicemanager die als centraal aanspreekpunt fungeert.
  • Om MRSA in te perken reinigt Hago Zorg dagelijks de ruimte waarin de besmette patiënt verblijft volgens de richtlijnen voor ‘betreding van besmette ruimten en schoonmaak in geïsoleerde omgeving’. Na ontslag van de patiënt neemt Hago Zorg de eindreining voor haar rekening, waarbij zowel de betreffende ruimte als het meubilair en de stoffering wordt gedesinfecteerd.